11 Obraz Bożego piękna odtworzony przez człowieka

11 Obraz Bożego piękna odtworzony w człowieku

kachoot

prezentacja

youtube

logo alians 1