12 Obraz świata w mediach – tworzony czy odtworzony

12 Obraz świata w mediach

kachoot

prezentacja

youtube

logo alians 1