Franczyza Alians - inne dokumenty

 

 
Załącznik nr 1
 metoda prowadzenia działalności gospodarczej
 
Celem prowadzonej działalności gospodarczej jest:
1. Znalezienie działki pod przyszłą inwestycję;
2. Uzyskanie pozwolenia na budowę;
3. Fakultatywnie: załatwienie spraw związanych z przyłączenie budynku do instalacji elektrycznej, wodociągowej, ściekowej, burzowej, gazowej, cipłowniczej i innej;
4. Wybudowanie budynku do stanu deweloperskiego;
5. Fakultatywnie: wykonanie prac wykończeniowych ponad stan deweloperki;
6. Dokonanie odbiorów wykonanych prac budowlanych.
 
W celu osiągnięcia powyższego ogłasznym jest wcześniej wybrany i dopasowany do działki projekt budynku w cenie zawierającej w sobie:
1. koszt budowy do dowolnie wybranego stanu - może być do stanu deweloperskiego,
2. koszt działki,
3. fakultatywnie: koszt wykonania przyłączy: wody, prądu i ścieków,
4. fakultatywnie: koszt wybranych prac wykończeniowych.
 
BUDOWA DO STANU DEWELOPERSKIEGO   Ogłaszana jest i wykonywana w takiej technologii, która zakładając bezproblemowe finansowanie pozwala zakończyć proces budowy (możliwość dokonania urządowego odbiru całego budynku) w terminie do 2 miesięcy lub w przypadku kredytowania, do 3 miesięcy. Po tym terminie budynek jest suchy i powinien nadawać się do zamieszkania. Proponowane technologie: a.) konstrukcja szkieletowa ,  b.) pustak styropianowy, np... z firmy IZODOM 2000.
 
DZIAŁKA   Ogłaszana jest w cenie takiej w jakiej ogłasza lub wcześniej ogłaszał (należy sprawdzić aktualność posiadanych informacji) ją jej właściciel: osoba, która zamieściła ogłoszenie o sprzedaży. Dzwoniąc do właściciela sprawdzamy wszystkie informacje, ktre mogą nam się przydać w ocenie stanu pozwalającego nam jak najszybciej rozpocząć procedurę uzyskania pozwolenia na budowę. Głównie interesuje nas:
a.) dokładne jej położenie - numer geodezyjny, adres lub współrzędne GPS,
b.) rozmiary, zwłaszcza front działki przylegający do drogi dojazdowej,
c.) dostęp do drogi publicznej,
d.) odległość do przyłącza wody, ścieków oraz energii elektrycznej,
e.) posiadane warunki zabudowy lub bycie objętym planem zagospodarowania przestrzennego gminy lub miasta,
f.) ukształtowanie terenu,
g.) sąsiedztwo,
h.) numer księgi wieczystej.
Zaleca się dzwonienie do właścicieli działek w celu aktualizacji ceny oraz powyższych informacji. Zaleca się poszukiwanie takich lokalizacji, które pozwalają potencjalnym Inwestorom przedostanie się do centrum pobliskiej metropolii w krótkim czasie, np. do około pół godziny. Zaleca się również poszukiwanie takich działek, których wartość nie jest wyższa od przypisanego do niej domu w stanie deweloperskim. Dobrze jeśli ona stanowi połowę tej wartości, ma na granicy wszytkie 3 przyłącza oraz jest dobrze skomunikowana z pobliską metropolią.
 
MEDIA   Na poczet wydatków związanych z wykonaniem przyłączy wody, ścieków oraz energii elektrycznej do całościowej kwoty zlecenia (stan deweloperski + prace wykończeniowe) doliczanym jest koszt wykonanie ww. Przyłączy: 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). W przypadku, gdy już od samego początku wiadomym jest, że kwota ta będzie wyższa, to do zlecenia należy doliczyć odpowiednio.
 
PRACE WYKOŃCZENIOWE   Zaleca się tworzenie oddzielnej umowy na takowe prace, gdy ichłączna wartość zbliży się lub przekroczy 40% wartości stanu deweloperskiego. W innym przypadku należy jedynie dokonywać wpisów w Załączniku nr 2 do Umowy o prace budowlane.
 
Z tej racji, że staramy się wyrabiać sobie jak największą ilość zniżek i upustów nie jest wskazanym częste zmienianie dostawców materiałów budlanych, sprzętu oraz pracowników. W związku z tym Franhcisobiorca zostanie wyposażony w odpowiednią kartę do wypłat gotówkowych. Szczegółowe rozliczenia wypłat i wydatków dokonywane będą raz w tygodniu w formie pisemnej: e-mail lub SMS.
 
KALENDARZ   Jakiekolwiek spotkania z Klientami/Inwestorami zamieszczane są w wspólnym kalendarzu elektronicznym w programie Microsoft Outlook. W temacie spotkania wpisujemy najpierw nr telefonu potem nazwsko Klienta/Inwestora, po czym to czego ono dotyczy. Natomiast w miejscu spotkania wpisujemy adres w takiej formie w jakiej może być on rozpoznany przez nawigację GPS. O spotkaniu zawiadamiamy Franchisodawcę.
 
TELEFON   Z tej racji, że okres decyzyjny Klientów/Inwestorów jest stosunkowo długi Franchisobiorca w kontakcie z nimi będzie się posługiwał numerem telefonu komórkowego udostępnionym przez Franchisodawcę - np. 606 677 400 lub inny. Koszty utrzymania tego numeru telefonu będą do wysokości abonamentu ponosi Franchisodawca, a powyżej Franchisobiorca.
 
 
 
FRANCHISODAWCA                                                                FRANCHISOBIORCA
         czytelny podpis                                                                                                                                      czytelny podpis
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 Załącznik nr 2
 znaki towarowe, wzory przemysłowe i użytkowe
 
Ochroną są objęte:
1. Logo Konsorcjum budowlanego Alians znajdujące się w lewym górnym rogu niniejszego dokumentu oraz na stronie www.alians.eu.
 
2. Sama nazwa "Alians" z różnymi kombinacjami słów występującymi przed lub po niej oraz różne odmiany tego słowa.
 
3. Program do obsługi klientów oraz zarządzania bazą danych udstępniany za pośrednictwem dysku google https://drive.google.com/folderview?id=0BzV0fz6QCiTpa2FKeGZRUTZQbVE&usp=sharing lub w inny sposób.
 
4. Wzory umów i innych dokumentów udostępnione w wyżej wymienionym programie bazodanowym.
 
 
 
 
FRANCHISODAWCA                                                                FRANCHISOBIORCA
         czytelny podpis                                                                                                                                      czytelny podpis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Załącznik nr 3
 opis wyposażenia lokalu, szkolenia
 
Lokal sieci Alians powinien być wyposażony w:
1. Meble biurowe,
2. Sprawny i działający komputer z zainstalowanym i działającym systemem operacyjnym WINDOWS - zalecana najnowsza wersja,
3. Zainstalowanym na komputerach pakietem Microsoft Office wraz z programami: Outlook i Access - zalecana najnowsza wersja,
4. Telefon komórkowy z dostępem do internetu,
5. Skaner o minimalnej rozdzielczości 600 dpi,
6. Drukarka komputerowa,
7. Aparat fotografizny o minimalnej rozdzielczości 10Mpx,
8. Fakultatywnie: dalmierz laserowy,
9. Fakultatywnie: niwelator laserowy - zalecany model: leica Roteo 35 WMR G,
10. Dostęp do internetu o minimalnych parametrach: download 10Mbps, upload 1Mbps,
11. Kserokopiarka.
 
SZKOLENIE   Początkowe szkolenie odbywa się w siedzibie Franchisodawcy i obejmuje ono sprawy dotyczące:
1. Programu do obsługi biura - aplikacja bazodanowa,
2. Programu do obsługi aplikacji internetowej zarządzającej stroną www.alians.eu,
3. Spotkania z Klientem/Inwestorem i przekazywania Jemu podpstawowych inforamacji.
4. Zbierania informacji z rynku sprzedaży działek pod przyszłe inwestycje.
Możliwe jest również szkolenie w siedzibie Franchisobiorcy pod warunkiem zapewnienia szkolącemu:
1. Transportu z lotniska lub przystaku PKP,
2. Noclegu w pobliżu miejsca szkolenia.
 
 
 
FRANCHISODAWCA                                                                FRANCHISOBIORCA
         czytelny podpis                                                                                                                                      czytelny podpis
 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu.

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

rozumiem