Bezpieczeństwo pożarowe

Podstawowe wymagania dotyczące obiektów budowlanych, w tym wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, określa rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.   [2] . w skrócie CPR:

„Obiekty budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby w przypadku wybuchu pożaru:

 • nośność konstrukcji została zachowana przez określony czas;
 • powstawanie i rozprzestrzenianie się ognia i dymu w obiektach budowlanych było ograniczone;
 • rozprzestrzenianie się ognia na sąsiednie obiekty budowlane było ograniczone;
 • osoby znajdujące się wewnątrz mogły opuścić obiekt budowlany lub być uratowane w inny sposób;
 • uwzględnione było bezpieczeństwo ekip ratowniczych".

Zgodnie z § 213 pkt. 1 [1] :

Wymagania dotyczące klasy odporności pożarowej budynków określone w § 212 nie dotyczą budynków:

 • do trzech kondygnacji nadziemnych włącznie:
 • Mieszkalnych: jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej,
 • mieszkalnych i administracyjnych w gospodarstwach leśnych.

Warunki wymagają jednak, aby do budowy domów stosować wyroby budowlane w maksymalnym stopniu ograniczające rozprzestrzenianie się ognią,

Wyroby budowlane w zakresie wymaganej klasy reakcji na ogień klasyfikowane są w zależności od:

 • palności wyrobów (zachowania się wyrobów w warunkach pożaru - Euroklasy Al, A2, B, C, D, E i F),
 • ilości i szybkości wytwarzanego dymu (klasy si, s2, s3),
 • intensywności wytwarzania płonących kropli i cząsteczek (klasy d0, dl, d2).

 

Charakterystyki zachowania się wybranych wyrobów w warunkach pożaru i odpowiadające im klasy reakcji na ogień podano w poniższych tabelach. Przedstawiono także klasyfikację ogniową podstawowych wyrobów stosowanych w drewnianym budownictwie szkieletowym według PN-EN 13501-1+A1:2010 [3].

Europejskie klasy reakcji na ogień (Euroklasy) wybranych wyrobów budowlanych

 

Euroklasa

Charakterystyka zachowania się

wyrobu

w warunkach pożaru

Przykłady wyrobów budowlanych

Al

Niepalne

beton, stal, wełna kamienna

A2

Niepalne

płyta gipsowo-kartonowa

B

Niezapalne

PCW twarde

 

bardzo ograniczony udział w pożarze

C

trudno zapalne

płyta g/k

z tapetą papierową

 

ograniczony, lecz zauważalny udział w pożarze

D

łatwo zapalne

drewno

 

istotny udział w pożarze

E

łatwo zapalne

spienione tworzywa sztuczne, samo-gasnące

 

bardzo duży udział w pożarze - zagrożenie pożarowe

F

nie badane lub negatywne wyniki badań ogniowych

spienione tworzywa sztuczne

 

Klasyfikacja wyrobów ze względu na wytwarzanie dymu

Klasa oznaczająca wytwarzanie dymu

Określenie ilości i szybkości wytwarzania dymu

Przykłady wyrobów budowlanych

S1

prawie bez dymu

płyty gipsowo-kartonowe

s2

średnia ilość i gęstość dymu

drewno ze środkami ognioochronnymi

s3

bardzo dużo gęstego dymu

guma, spieniony poliuretan

 

Klasyfikacja wyrobów na podstawie płonących kropli i cząstek

Klasa oznaczająca wytwarzanie płonących kropli

Intensywność wytwarzania płonących kropli i cząstek

Przykłady wyrobów budowlanych

d0

bez ptonacych kropli

wełna mineralna

d1

niewiele płonących kropli

drewno

d2

bardzo wiele kapiących płonących kropli i cząstek

polistyren spieniony

 

Dla przykładu - płyta MFP posiada klasyfikacja ogniową D-sl, d0, co oznacza:

D - istotny udział w pożarze,

s1 - podczas pożaru prawie nie wytwarza dymu,

d0 - podczas pożaru nie wytwarza płonących kropli i cząstek.

Klasyfikacja ogniowa podstawowych materiałów stosowanych w drewnianym budownictwie szkieletowym według PN-EN 13501-1+A1:2010 [3]

 

Materiał

Klasa reakcji na ogień

Drewno konstrukcyjne

D-s2, d0

Belki dwuteowe - drewno plus płyta pilśniowa

D-s2, d0

Płyta MFP

D-sl, d0

Płyta OSB

D-s2, d0

Płyta OSB - niezapalna

B-s2, d0

Płyta V-100

D-s2, d0

Sklejka

D-s2, d0

Płyta gipsowo-kartonowa

A2

Płyta gipsowo-włóknowa

A2

Izolacja z włókien celulozy

C-s2, d0

Izolacja z włókien drzewnych

E

Wełna szklana

Al

Wełna kamienna

Al

Styropian

E

 

 

Zastawki ogniowe

Dla ograniczenia rozprzestrzeniania się ognia w obrębie budynku o drewnianej konstrukcji szkieletowej należy wykonać zastawki ogniowe wykonywane z elementów tarcicy konstrukcyjnej. Zastawki należy stosować we wszystkich miejscach mogących przyczynić się do szybkiego rozprzestrzeniania się ognią Wymiar zastawek powinien być równy elementom, pomiędzy którymi zastawki zastosowano.

Dla ograniczenia rozprzestrzeniania się ognia zastawki ogniowe należy stosować:

 • na oczepie sciany, pomiędzy belkami stropowymi prostopadłymi do sciany działowej rozdzielającej pomieszczenia -dla ograniczenia rozprzestrzeniania się ognia pomiędzy sąsiednimi pomieszczeniami;
 • w ścianach o konstrukcji balonowej na wysokości podłogi piętra - dla ograniczenia roz­przestrzeniania się ognia z partem na wyższą kondygnację
 • w ścianach, wzdłuż policzków schodowych - dla ochrony klatki schodowej i ogranicze­nia rozprzestrzeniania się ognia z parteru na wyższa kondygnację
 • wokół otworów (pionowych przejść przez elementy konstrukcji) kominów, nawiewów, rur, przewodów, kabli - dla ograniczenia rozprzestrzeniania się ognia z partem na wyższą kondygnację.

 

Odległości od komina

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku [1] Rozdział 6, § 265, pkt. 4, przewody spalinowe i dymowe powinny być oddalone od łatwo zapalnych, nieosłoniętych części konstrukcyjnych budynku co najmniej o 0,3 m, a od osłoniętych okładziną z tynku o grubości 25 mm na siatce albo równorzędną okładziną - co najmniej o 0,15 m.

Przy stosowaniu kominów systemowych należy przestrzegać zaleceń producenta.

 

Bibliografia

1)             Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).

2)        Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r., ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EEG.

3)          PN-EN 13829:2002 - Właściwości cieplne budynków. Okreslanie przepuszczalnosc! powietrznej budynkow. Metoda pomiaru cisnieniowego z uzyciem wentylatorą

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu.

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

rozumiem