pozwolenie na budowę

Jakie dokumenty należy załączyć do wniosku o pozwolenia na budowę?

 

Zgodnie z art. 33 ustawy Prawo budowlane pozwolenie na budowę wydaje się na wniosek inwestora. Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć w szczególności:

1) cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnym na dzień opracowania projektu;

2) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

3) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Realizujemy za dodatkową opłatą:

dostęp do drogi publicznej

warunki zabudowy

zmianę planu zagospodarowania lub złożenie wniosku do studium

wyłączenie gruntu z produkcji rolnej

uzgodnienie z Wodami Polskimi

czyszczenie księgi wieczystej

itp.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu.

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

rozumiem