13 Through prayer I create a spiritual world

13 Dzięki modlitwie tworzę świat duchowy

kachoot

presentation

youtube

logo alians 1