Fundamenty

Projektowane posadowienie budynku należy zweryfikować pod kątem obciążenia lekką konstrukcją szkieletową. Posadowienie budynku należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Budynki o drewnianej konstrukcji szkieletowej mogą być posadowione:

  • na płycie betonowej (na gruncie bądź płycie akumulacyjnej) lub stanowiącej strop nad piwnicą,
  • na stropie drewnianym opartym na ścianach fundamentowych.

 

1. Płyta betonowa

Płytę betonową należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym  projektem  budowlanym, z uwzględnieniem warstw izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej. Powierzchnię płyty fundamentowej należy wykonywać z zachowaniem poziomu na całej powierzchni płyty.

Izolacyjność podłogi na gruncie i stropu nad piwnicą określa [1].

Dopuszczane odchyłki posadowienia płyty fundamentowej podano w tabeli poniżej. Fundamenty powinny spełniać wymagania podane w [2-18].

 

Tabela 5. Dopuszczalne odchyłki posadowienia budynku

 

Opis odchyłki

Wartość odchyłki [mm]

Odchylenie poziomu fundamentu lub poziomu ścian fundamentowych w stosunku do poziomu projektowanego:

-  +/-1/300 drugości fundamentu lub sciany, lecz nie więcej niż

-  odchylenie osi sciany fundamentowej w planie

 

 

10

+/-10

 

2. Strop drewniany

Strop drewniany należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, z uwzględnieniem warstw izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej. Strop drewniany opiera się na koronie ścian fundamentowych. Koronę ścian fundamentowych należy wykonać z zachowaniem poziomu na obwodzie ścian fundamentowych. Dopuszczane odchyłki na obwodzie korony ścian fundamentowych podano w tabeli powyżej. Powierzchnię stropu drewnianego należy wykonywać z zachowaniem poziomu na całej powierzchni stropu. Wymagania w tym zakresie przedstawiono w artykule. Strop nad przestrzenią podpodłogową lub piwnicą. Izolacyjność stropu nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi określa [1]. Budynek należy posadowić na takim poziomie, który zapewni ochronę okładziny elewacyjnej i konstrukcji budynku przed rozpryskującymi się kroplami deszczu oraz zalegającymi zaspami. Minimalna odległość od gruntu do dolnej krawędzi elewacji nie może być mniejsza niż:

  • 20 cm - dla budynków z drewnianą okładziną elewacyjną lub elewacją w tynku na warstwie izolacyjnej,
  • 15 cm - dla budynków posiadających elewację z cegły ceramicznej.

 

Bibliografia:

1)        Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 lipca 2013 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie warunkow technicznych, ja­kim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2013, poz. 926).

2)      WTWiORB, część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 5. Konstrukcje betonowe i zelbetowę

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu.

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

rozumiem