Izolacja akustyczna

Do wykonywania robot związanych z montażem izolacji akustycznej należy przystąpić po całkowitym zabezpieczeniu budynku przed działaniem warunków atmosferycznych, to znaczy po zakończeniu robot dachowych związanych z pokryciem dachu i zakończeniu obróbek blacharskich oraz po wykonaniu elewacji zewnętrznej wraz z zamontowaną stolarką okienną i drzwiową.

Zgodnie z rozporządzeniem [1] wymaganiom izolacyjności akustycznej podlegają:

- ściany zewnętrzne, stropodachy, ściany wewnętrzne, okna w przegrodach zewnętrznych i wewnętrznych oraz drzwi w przegrodach wewnętrznych - od dźwięków powietrznych;

- stropów i podłóg - od dźwięków powietrznych i uderzeniowych;

- podestów i biegów klatek schodowych w obrębie lokali mieszkalnych - od dźwięków uderzeniowych.

Przegrody zewnętrzne i wewnętrzne oraz ich elementy powinny zapewnić izolacyjność akustyczną nie mniejszą od podanej w PN-B-02151-3:1999 [2]. Norma nie stawia wymagań akustycznych wobec przegród stosowanych w budynkach jednorodzinnych wolnostojących, podaje jednak zalecenia, których spełnienie pozwala na zaliczenie budynku do określonego standardu - podstawowego lub podwyższonego. Budynki jednorodzinne nie spełniające wymagań dla standardu podstawowego należy traktować jako budynki o standardzie obniżonym ze względu na ich parametry techniczne

W polskiej literaturze brak jest typowych rozwiązań w zakresie izolacyjności aku­stycznej przegród o drewnianej konstrukcji szkieletowej. Stąd w zakresie rozwiązań technicznych dotyczących izolacyjności akustycznej stropów, ścian zewnętrznych i wewnętrznych należy oprzeć się na rozwiązaniach systemowych przedstawianych przez producentów płyt gipsowych czy materiałów izolacyjnych.

 

1. Wymagania dotyczące wykonywania izolacji akustycznej stropów

Stropom międzykondygnacyjny należy zapewnić izolacyjność akustyczną nie mniejszą od podanej w PN-B-02151-3:1999 [2].

Typowy układ warstw zapewniającego dobrą izolacyjność stropu:

 • wykończenie podłogi,
 • izolacja akustyczna - podkład pod podłogi,
 • płyta poszycia,
 • izolacja akustyczna na belkach stropowych,
 • konstrukcja stropu wypełniona izolacją akustyczną o zwiększonym współczynniku pochłaniania dźwięku,
 • ruszt drewniany lub metalowy,
 • wewnętrzna płyta poszycia

Izolacja akustyczna na belkach stropowych nie tylko ograniczy rozprzestrzenianie się głosu, ale zapobiegnie skrzypieniu podłogi.

Ostateczne rozwiązania należy oprzeć na rozwiązaniach systemowych podawanych przez producentów płyt gipsowych bądź producentów materiałów izolacyjnych.

 

2.       Wymagania dotyczące wykonywania izolacji akustycznej ścian zewnętrznych

Ścianom zewnętrznym należy zapewnić izolacyjność akustyczną nie mniejszą od podanej w PN-B-02151-3:1999 [2].

 

3.       Wymagania dotyczące wykonywania izolacji akustycznej ścian wewnętrznych

Ścianom wewnętrznym należy zapewnić izolacyjność akustyczną nie mniejszą od podanej w PN-B-02151-3:1999  [2].

 

Jako izolację akustyczna, przegród należy stosować materiały izolacyjne o zwiększonym współczynniku pochłaniania dźwięku.

 

Dla budynków jednorodzinnych norma zaleca zwiększenie izolacyjności akustycznej do standardu podwyższonego dla następujących przegród:

 • strop między pomieszczeniami mieszkalnymi,
 • ściany bez drzwi między pokojami,
 • ściany między pokojami a pomieszczeniami sanitarnymi.

Zwiększone wartości izolacyjności ścian wewnętrznych zapewni podwójna płyta gipsowo--kartonowa, położona obustronnie na ścianie wypełnionej izolacją akustyczną o zwiększonym współczynniku pochłaniania dźwięku.

Dla podniesienia izolacyjności akustycznej przegród wewnętrznych:

 • na ścianach bez drzwi między pokojami,
 • na ścianach między pokojami a pomieszczeniami sanitarnymi należy zakładać podwójne płyty gipsowo-kartonowe lub gipsowo-włóknowe

Ostateczne rozwiązania należy oprzeć na rozwiązaniach systemowych podawanych przez producentów płyt gipsowych bądź producentów materiałów izolacyjnych.

 

Bibliografia:

1)             Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wa-runkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).

2)      PN-B-02151-3.1999 - Akustyka budowlana Ochrona przed hałasem w budynkach - Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu.

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

rozumiem