Nauka religii

w Uniwesyteckiem Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku

Podręcznik do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy I liceum i technikum, zgodny z programem nauczania.

Spis treści

I. BYĆ WOLNYM BY TWORZYĆ ……………………… 7

 1. Kiedy wolność daje szczęście?
 2. Bóg pozwala się poznać przez Biblię
 3. Kto napisał Pismo Święte?
 4. W jakim języku została napisana Biblia?
 5. Tajemnica pochodzenia świata
 6. Koncepcje filozoficzne a biblijna prawda o pochodzeniu człowieka i świata
 7. Boży obraz w człowieku
 8. Biblia o kobiecie i mężczyźnie – zgodnie z naturą
 9. Czy Adam i Ewa pracowali w raju?
 10. W jaki sposób Bóg daje się poznać człowiekowi?
 11. Obraz Bożego piękna odtworzony przez człowieka
 12. Obraz świata w mediach – tworzony czy odtworzony
 13. Dzięki modlitwie tworzę świat duchowy
 14. Psalmy przewodnikiem po mojej modlitwie

II. BYĆ WOLNYM, BY KOCHAĆ

15. Co to znaczy kochać?

16. Bóg mnie kocha i ma wobec mnie wspaniały plan

17. Konsekwencje niewłaściwego wyboru

 

 

logo alians 1