Obecne

Startup - korzyści już obowiązujące

250 zł /miesięcznie (przez pierwsze 5 miesięcy 300zł)
Co z tego się ma?

Z tej racji, że jesteście zatrudnieni w naszej firmie na podstawie umowy zlecenie, jesteśmy zobowiązani odprowadzać od tej umowy:

1. Składki ubezpieczenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), dzięki którym Ty jak również Twoi najbliżsi (Żona, Dzieci) są objęci opieką zdrowotną,

2. Opłacać stosowne podatki do Urządu Skarbowego.

W ramach wzajemnej współpracy macie możliwość wystawiania faktur za wykonane przez Was zlecenia dla Waszych inwestorów. Do tej pory musieliście unikać tych zleceniodawców lub załatwiać ich przez swoich kolegów, którzy prowadzą firmę. Już teraz tego nie musicie robić. To wy już możecie wytawić fakturę za wykonaną przez Was usługę. Wystawianie faktur może dokonywać się po uzgodnieniu warunków z naszą firmą.

Z tej racji, że będziesz podpisywał umowy na prace budowlane ze swoimi klientami korzystając z naszych wzorców, możesz się spodziewać, że w sytuacjach spornych – a takie często się zdarzają w branży budowlanej – będziesz mógł liczyć na naszą pomoc, a dokładniej naszych prawników.

Oto kilka słów opisujących naszą kancelarię, która jednocześnie stanie się waszą:

„Początki Kancelarii sięgają przełomowego pod każdym względem roku 1989. Władysław Misiewicz i Jerzy Mosek – prawnicy łączący w sobie długoletnie doświadczenie sędziowskie, naukowe i radcowskie – założyli wówczas Biuro Prawników LEXIM. Była to jedna z pierwszych polskich firm prawniczych nowego typu – działająca w formule spółki prawa handlowego, nastawiona na obsługę szeroko pojętego biznesu.”

Nie będzie trzeba więcej niczego się obawiać, że w razie jakiejkolwiek kontroli na budowie ktoś zada Wam proste pytanie : „a co Panowie tutaj robicie ?” Rzecz jasna, chodzi o legalność Waszego przebywania na tej budowie. Koniec z pracą na czarn. Czas być legalnym pracownikiem, który jest widoczny w świecie pracy dzięki czemu możesz spokojnie ogłaszać się oraz pracować bez obaw. 

Prawo budowlane w art. 81 wskazuje organy uprawnione do nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów. Są to organy administracji architektoniczno-budowlanej oraz organy nadzoru budowlanego. Organy administracji architektoniczno – budowlanej to urzędy gminy i miast (zwłaszcza wydziały architektury). Natomiast organy nadzoru budowlanego to powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego. Organ uprawniony do wstępu na teren budowy Prawo do wstępu na teren budowy przysługuje wyłącznie organom nadzoru budowlanego oraz osobom działającym z ich upoważnienia. Oznacza to, że wejść na budowę mogą Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz pracownicy inspektoratu. Nie potrzebuje on żadnego upoważnienia potwierdzającego swoje prawo, natomiast pracownicy inspektoratu muszą dysponować pisemnym upoważnieniem wydanym przez swojego zwierzchnika. Powyższe podmioty to jedyne osoby upoważnione do wstępu na teren budowy. Pracownicy urzędów gminy i miast (czyli organów administracji architektoniczno – budowlanej) nie mają takiego prawa. Dopuszcza się co najwyżej możliwość, że pracownicy urzędów gmin i miast będą występować w czasie kontroli co najwyżej w charakterze świadków. Takiej kontroli jak to wskazano wyżej nie mogą przeprowadzać samodzielnie.

Macie dostęp do treści umów wypracowanych przez ponad 20 letnie doświadczenie naszej firmy. Umowy te skutecznie zabezpieczają Wasze interesy w kontaktach z Waszymi klientami.

Dzięki temu że jesteś u nas zatrudniony masz pierwszeństwo do naszych prac budowlanych i wykończeniowych .

Przeważnie w ciągu roku prowadzimy jednocześnie kilka inwestycji (budowa domu jednorodzinnego) jednocześnie i dlatego jesteśmy w stanie zapewnić ci ciągłą pracę w ramach już podpisanych umów.

Nasza firma jest elastyczna więc co do zleceń dopasowujemy się do twojego czasu pracy jak również nie ingerujemy w osobiste zlecenia.

logo alians 1