Poszycie stropów, ścian i dachu

Poszycie stropu, ścian i dachu należy wykonać i montować zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową i sztuką budowlaną. Grubość poszczególnych płyt określa projekt.

Na poszycie stropów, ścian zewnętrznych i połaci dachów należy stosować płyty wiórowe typu P5 posiadające właściwości wilgociouodpornione, płytę OSB/3 lub sklejką o zwiększonej odporności na wilgoć. Na poszycie ścian i dachów mogą być stosowane płyty na bazie włókien drzewnych, a na ściany płyta gipsowo-włóknowa lub płyty cementowe

Na poszycia nie należy stosować surowych desek. W przypadku stosowania desek powinny być one odporne lub uodpornione na korozję biologiczną (zgodnie z PN-EN 350-1:2000 [1-32] w powiązaniu z PN-EN 335:2013-07 [2-30] oraz PN-EN 460:1997 [3-33]).

Deski powinny być ułożone stroną dordzeniową ku budynkowi oraz przybite do poszczególnych elementów konstrukcji przynajmniej dwoma gwoździami o drugości co najmniej 2,5-krotnej grubości deski.

Grubość desek stosowanych na poszycia należy udokumentować obliczeniami statycznymi (w zależności od rozstawu elementów konstrukcji) według PN-EN 1995 Eurokod 5 [4-41].

Płyty drewnopochodne stosowane na poszycia powinny spełniać wymagania PN-EN 12871:2013-11 [5-48].

Płyty poszycia należy układać dłuższą krawędzią prostopadle do elementów konstrukcji bu­dynku - belek stropowych, słupków ścian czy krokwi, z przesunięciem w rzędach o ok. 1/2 drugości płyty.

Płyty poszycia należy układać z zachowaniem szczeliny pomiędzy poszczególnymi płytami z grub. ok. 3 mm. Powyższe nie dotyczy płyt łączonych na pióro-wpust.

 

1. Poszycie stropu

Grubość płyty poszycia określa zatwierdzony projekt budowlany.

Płyty należy układać prostopadle do osi belek stropowych, z przesunięciem o ok. pół drugości płyty w kolejnych rzędach.

Dla zwiększenia izolacyjności akustycznej stropu oraz zapobieżenia przed skrzypieniem płytę poszycia należy odizolować od belek stropowych.

Wymagane charakterystyki łączników do zamocowania płyt poszycia w zależności od grubości zastosowanych płyt podano w tabeli 10.

 

Tabela 10. Charakterystyka łączników do mocowania płyt poszycia stropu.

Płyta

Gwoździe

zwykłe lub skrętne

drugość [mm]

Gwoździe karbowane drugość [mm]

Zszywki drugość [mm]

Grub. 18 mm

min. 51 mm

min. 45 mm

min. 51 mm

Grub. 22 mm

min. 57 mm

min. 51 mm

nie wskazane

 

Gwoździe należy wbijać w odległości maks. 150 mm po skrajnych krawędziach płyty i maks. 300 mm w środku płyty.

W miejscach łączenia płyt należy zachować szczelinę szerokości ok. 3 mm. Powyższe nie dotyczy płyt łączonych na pióro-wpust.

Poszycie stropu należy wykonać z zachowaniem poziomu na całej powierzchni stropu. Od­chylenie powierzchni poszycia od poziomu nie powinno przekraczać 2 mm/m. Pomiaru poziomu poszycia należy dokonywać łatą o drugości 2,0 m lub urządzeniem laserowym, z dokładnością do 1 mm na drugości łaty.

 

2. Poszycie ścian

Grubość płyty poszycia określa zatwierdzony projekt budowlany, jednak grubość ta nie powinna być mniejsza niż 12 mm. Płyty należy układać prostopadle do osi słupków sciany, z przesunięciem o ok. pół drugości płyty w kolejnych rzędach. Gwoździe stosowane do montażu płyt poszycia zewnętrznego powinny być odporne na korozję Przy montażu płyt drewnopochodnych gwoździe należy wbijać w odległości maksimum 150 mm na skrajnych krawędziach płyty i maksimum 300 mm w środku płyty. Dla płyt gipsowo-włóknowych analogiczny rozstaw gwoździ powinien wynosić 75 i 150 mm. Między płytami drewnopochodnymi należy zachować szczelinę szerokości ok. 3 mm. Poszycie stropu należy wykonać z zachowaniem pionu na całej wysokości sciany. Dopuszczalne odchylenie powierzchni sciany od pionu nie powinno być większe niż 10 mm na wysokości sciany. Pomiaru pionu poszycia należy dokonywać tatą o drugości 2,0 m lub urzą­dzeniem laserowym, z dokładnością do 1 mm na drugości łaty.

 

3. Poszycie dachu

Grubość płyty poszycia określa zatwierdzony projekt budowlany. Płyty poszycia dachu należy układać wykończoną warstwą do góry, dłuższą krawędzią pro­stopadle do krokwi. Kolejne rzędy płyt należy układać z przesunięciem o pół płyty względem płyt niższego rzędu. Grubość płyt poszycia jest uzależniona od rozstawu krokwi i przyjętego rodzaju pokrycia Przy stosowaniu lekkiego pokrycia, jak papa i dachówka bitumiczna, minimalna grubość poszycia powinna wynosić 15 mm przy osiowym rozstawie krokwi maksimum 400 mm i 18 mm przy osiowym rozstawie maksimum 600 mm. Do montażu płyt poszycia należy stosować gwoździe odporne na działanie korozji. Gwoździe należy wbijać w odległości maksimum 150 mm na skrajnych krawędziach płyty i mak­simum 300 mm w środku płyty. Płyty poszycia należy montować z zachowaniem 3 mm szczeliny między nimi. Powyższe nie dotyczy płyt łączonych na pióro-wpust. Jeżeli płyty poszycia wymagają podparcia w miejscu połączenia, do podparcia płyt należy stosować elementy drewniane o przekroju nie mniejszym niż 38 x 38 mm mocowane do sąsiadujących krokwi, lub stosować H-klipsy. Wymagane charakterystyki łączników do mocowania płyt poszycia w zależności od rodzaju zastosowanego materiału przedstawia tabela 11.

 

Tabela 11. Charakterystyki łączników do mocowania płyt poszycia dachu

Element

Minimalna drugość gwoździa

Rozstaw gwoździ.

Minimalna ilość gwoździ

Gwoździe zwykłe lub spiralne

Gwoździe karbowane lub wkręty

Gwoździe papowe

Zszywki

Pyta MFP, OSB/3 lub sklejka-grub.

do 10 mm

51

45

nie stosować

38

co 150 mm na krawędziach, co 300 mm w środku płyty

Pyta MFP, OSB/3 lub sklejka-grub.

10-20 mm

51

45

nie stosować

51

Pyta MFP, OSB/3 lub sklejka-grub.

ponad 20 mm

57

51

nie stosować

nie stosować

Deska o szer. do 184 mm

51

45

nie stosować

51

2 w każdym miejscu pod­parcia

Deska o szer. po-wyżej 184 mm

51

45

nie stosować

51

3 w każdym miejscu pod­parcia

Płyty gipsowo--włóknowe grub. 10-12,5 mm

nie stosować

nie stosować

45 mm

45 mm

co 75 mm na krawędziach, co 150 mm w środku płyty

Płyty gipsowo--włóknowe grub. 15-18 mm

nie stosować

nie stosować

51 mm

51mm

 

Bibliografia:

1-32)      PN-EN 350-1:2000 - Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych - Naturalna trwałość drewna litego. Wytyczne dotyczące zasad badania i klasyfikacji naturalnej trwałości drewna

2-30)      PN-EN 335:2013-07 - Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Klasy użytkowania: definicje, zastosowanie do drewna litego i materiałów drewnopo­chodnych.

3-33)      PN-EN 460:1997 - Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Naturalna trwałość drewna litego. Wytyczne dotyczące wymagań w zakresie trwałości drewna stosowanego w klasach zagrozenia

4-41)      PN-EN 1995-1-1 - Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 1-1: Zasady ogólne i zasady dla budynków.

5-48)     PN-EN 13162+A1-.2015-04 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwię Wyroby z wefny mineralnej (MW) produkowane fabrycznię Specyfikacją

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu.

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

rozumiem