4. Półmetek – spotkania

Pozytywne opinie następujących osób:

Bankowiec

zdolność kredytowa lub ustne oświadczenie INWESTORA o posiadanych środkach

Architekt

k.+48 586854600
a. Warunki zabudowy lub wypis z PZP
b. Parametrów wybranego projektu domu
c. Zmian w projekcie budynku

Kosztorysant

ustalenie zakresu prac wykończeniowych

Na opinii kosztorysanta zależy nam jedynie w przypadku kiedy to umowa o prace wykończeniowe jest w sposób szczególny rozbudowana, tzn. ilość prac dodatkowych jest bliska kwocie 100 tys. zł

depositphotos 26975525 stock photo young couple signing financial contract
logo alians 1