Misja, wizje i cele

Ogólne założenia

W naszym działaniu stosujemy się do chrześcijańskich wartości takich jak uczciwość, sprawiedliwość we wzajemnych relacjach między ludzkich i poszanowanie dnia świętego. Sami z siebie nie jesteśmy w stanie tego dokonać bez pomocy „z góry”, a więc dokonaliśmy aktu zawierzenia naszej firmy Bogu Wszechmogącemu licząc na jego pomoc.

MISJA

Pomoc klientom w całym procesie budowy domu. Dokonuje się to poprzez nasze zaangażowane przy szukaniu działki, uzyskanie odpowienich pozwoleń na budowę oraz samą budowę domu wraz z częściowym jego wykończeniem.

CeleMisjeZalozenia

WIZJA

Konsorcjum Alians stawia na swoją ekspansję na inne województwa RP przez zakłądanie swoich filii lub przedstawicielstw. Obraz Konsorcjum Alians w przyszłości 

CEL
Oto cele które sobie stawiamy::
ekonomiczny – zysk, rentowność na poziomie sprzedaży minimum 10 domów rocznie.
finansowe– płynność finansowa, zdolność kredytowa, samofinansowanie, podwyższenie struktury kapitału,
rynkowe– obrót, udział w rynku, pozycje rynkowe, nowe rynki,
socjalne– bezpieczeństwo, satysfakcja z pracy, integracja społeczna, zapewnienie rozwoju kadry,
związane z władzą i prestiżem – niezależność, wizerunek, prestiż, wpływy społeczne.

logo alians 1