Forma organizacyjno-prawna

KonsorcjumBudowlaneAlians

W Polsce istnieje wiele form organizacyjno-prawnych prowadzenia własnego przedsiębiorstwa. Wśród nich można wymienić: indywidualną działalność gospodarczą osób fizycznych, spółkę cywilną, spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową, spółkę komandytowo-akcyjną, spółkę akcyjną oraz spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wybór jaki musieliśmy dokonać w tej kwestii jest tak ważny, gdyż wywołuje konsekwencje na początku, a także w późniejszych okresach prowadzenia działalności. Dla różnych rodzajów form istnieją odmienne warunki jakie trzeba spełnić przy zakładaniu firmy.

Przy wyborze formy organizacyjno-prawnej kierowaliśmy się wielkością i profilem prowadzonej działalności gospodarczej. Z tej racji że naszym celem jest jak najszybsze i jak najlepsze wykonanie usługi – prace budowlanych przy wznoszeniu domów – do tak złożonego przedsięwzięcia musimy zaprzęgnąć duży sztab ludzi, specjalistów w swojej branży, fachowców w swoim wąskim przedziale prac, które nas bardzo interesują.

Przez wprowadzenie wszystkich tych firm oraz osób do jednego tworu gospodarczego jakim jest Konsorcjum Budowlane daje nam to względną pewność ich zaangażowania oraz solidności prac wykonywanych na rzecz naszych Inwestorów/Klientów.

logo alians 1