Dokumenty rejestrowe

Od 19 maja 2008 roku naszą działalność realizujemy w porozumieniu z cypryjską spółką Evaluateplus LTD, a od 2021 r. z angielską spółką Sowinski Construction LTD strategicznymi inwestorami, przy udziale których dokonujemy wielu intratnych dla nas przedsięwzięć takich jak zakup lub leasing gruntów pod budowę, zakup maszyn i urządzeń budowlanych, udział w inwestycjach na terenie krajów UE i Wielkiej Brytanii. Odpowiedzialność podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum Alians jest uregulowana odrębną umową.

Konsorcju ALIANS tworzą spółki:

@lians Sp. z o.o. – lider
Rejestracja
NIP

EVALUATEPLUS LTD – konsorcjant
Rejestracja
NIP

Osoby fizyczne – podwykonawcy

depositphotos 91319060 stock photo application form information concept
logo alians 1