Dokumenty rejestrowe

Od 19 maja 2008 roku naszą działalność realizujemy w porozumieniu z cypryjską spółką Evaluateplus LTD, a od 2021 r. z angielską spółką Sowinski Construction LTD strategicznymi inwestorami, przy udziale których dokonujemy wielu intratnych dla nas przedsięwzięć takich jak zakup lub leasing gruntów pod budowę, zakup maszyn i urządzeń budowlanych, udział w inwestycjach na terenie krajów UE i Wielkiej Brytanii. Odpowiedzialność podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum Alians jest uregulowana odrębną umową.

Konsorcjum ALIANS tworzą spółki:
@lians Sp. z o.o.
Krajowy Rejestr Sądowy
Polisa OC w T.U. Allianz  – zabezpieczenie dla naszych klientów na kwotę 500 000 PLN
NIP

EVALUATEPLUS LTD
Rejestracja
NIP

logo-alians-1