Struktura własnościowa

Struktura AliansKilka zdań o właścicielach

Liderem naszego Konsorcjum jest spółka @lians odpowiedzialna za reprezentowanie Konsorcjum na zewnątrz czyli organizację i prowadzenie Biura Obsługi Klienta/Inwestora natomiast konsorcjanci: firma Evaluateplus i inne osoby odpowiedzialne są za całą resztę, czyli m.in. za dostarczenie sprzętu, materiałów, pracowników i podwykonawców. Płatności rat są dokonywane na konto firmy Evaluateplus.

Konsorcjum składa się w głównej mierze z członków rodziny Sowińskich i w takim kluczu dokonywane jest zatrudnienie oraz podział ról i obowiązków. Zdolnością ponad wszystko jest umiejętność współpracy i kolektywnego rozwiązywania spraw i zadań. Mają temu służyć powiązania rodzinne budowane latami nie tylko w pracy, ale i poza nią.

Doświadczenie zawodowe głównych osób: Mieczysław Aleksander Sowiński, ur. 1968r. od 1994r. właściciel firm głównie związanych z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości, a w ostatnich kilkunastu latach ich zabudową, absolwent UG oraz PG, odpowiedzialny za wszystko, ale głównie za umowy i rozliczenia. Joanna Sowińska, żona, absolwentka UG. Daria Anna Sowińska, córka, absolwentka UG, wdrażająca się w proces zarzadzania firmą oraz jej internetowej reklamy. Przemysław Robert Sowiński, syn, absolwent PG, głównie koncentrujący swoją uwagę i zainteresowania wokół systemów grzewczych z wykorzystaniem kolektorów słonecznych i innych podobnych systemów dostarczania energii. Tomasz Seroczyński, szwagier Mieczysława Sowińskiego, od kilkunastu lat Kierownik Produkcji, nadzorujący proces budowlany domów jednorodzinnych oraz spinający harmonogramy budów. Adrian Borys, siostrzeniec cioteczny Mieczysława Sowińskiego, absolwent WSB, od wielu lat reprezentujący dział sprzedaży zarówno tej bezpośredniej jak i internetowej. Marcin Bugajny, absolwent studiów przy WSTH, długoletni pracownik budowlany, obecnie dział sprzedaży i bezpośredniego kontaktu z Inwestorami.

Im lepsze zarządzanie, tym lepsze wyniki przedsiębiorstwa. W tym przypadku liczy się przede wszystkim zakres wiedzy jaką posiadają osoby odpowiedzialne za prowadzenie firmy oraz znajomość branży.

logo alians 1