Struktura własnościowa

Struktura Alians Kilka zdań o właścicielach

Liderem naszego Konsorcjum jest spółka @lians odpowiedzialna za reprezentowanie Konsorcjum na zewnątrz czyli organizację i prowadzenie Biura Obsługi Klienta/Inwestora natomiast konsorcjanci: firma Evaluateplus i inne osoby odpowiedzialne są za całą resztę, czyli m.in. za dostarczenie sprzętu, materiałów, pracowników i podwykonawców. Płatności rat są dokonywane na konto firmy Evaluateplus.

Konsorcjum składa się w głównej mierze z członków rodziny Sowińskich i w takim kluczu dokonywane jest zatrudnienie oraz podział ról i obowiązków. Zdolnością ponad wszystko jest umiejętność współpracy i kolektywnego rozwiązywania spraw i zadań. Mają temu służyć powiązania rodzinne budowane latami nie tylko w pracy, ale i poza nią.

Przedstawiając strukturę własności należy przede wszystkim wskazać powiązania pomiędzy właścicielami, wraz z ich krótką charakterystyką dotyczącą wykształcenia i doświadczenia zawodowego oraz ewentualne powiązania z innymi podmiotami gospodarczymi. Ważne w tej części są informacje na temat rozkładu udziałów akcji, wielkość kapitału wniesionego przez poszczególnych członków, a także zakres obowiązków i odpowiedzialności.

W tej kwestii również nowe przedsiębiorstwo zawiera odmienny opis od tego już istniejącego.

Firma istniejąca na rynku – powinna szczegółowo opisać kadrę zarządzającą, ukazując doświadczenie zawodowe, wykształcenie, umiejętności oraz osiągnięcia, które mają kluczowe znaczenia dla powodzenia nowego przedsięwzięcia. Istotne tutaj jest wskazanie umiejętności wykorzystywania posiadanej wiedzy do osiągnięcia zamierzonych celów.

Nowe przedsiębiorstwo – musi skupić się na sumiennym opisaniu wszystkich umiejętności posiadanych przez właścicieli i kadrę zarządzającą. Wiadomo, że im lepsze zarządzanie, tym lepsze wyniki przedsiębiorstwa. W tym przypadku liczy się przede wszystkim zakres wiedzy jaką posiadają osoby odpowiedzialne za prowadzenie firmy oraz znajomość branży.

Logo Alians